GIJZEN GEURBESTRIJDING
INDUSTRIËLE GEURBESTRIJDING
PRODUCTEN
HOME   GEUR-NEUTRALISATIE   STOFBESTRIJDING   PRESENTATIE  CONTACT
Copyright © 2002 by LePee Inc.   •   All Rights reserved   •   E-Mail: gijko@chello.nl- ProSweet™ OC2533


- ProSweet™ OC2555


- ProSweet™ OC2531E


- ProSweet™ OC2543
.
 
GEUR-NEUTRALISATIE:
www.gijzen-geurbestrijding.nl


Ook Hoogheemraadschap kiest ProSweet™ tegen stank van slib afval!


Bekijk de presentatie!
NIEUWS:
Er bestaan drie technieken: Bevochtigers (wetting agents), binders en korstvormers (crusters).

Wetting agents (o.a. DusTreat DC9140) zijn formultaties op basis van oppervlakte actieve stoffen, die ervoor zorgen dat de oppervlaktespanning van water daalt waardoor het water beter en sneller (hydrofobe) materialen kan bevochtigen, en het waterverbruik kan zo dalen. Echter als het water is opgedroogd zal stof opnieuw vrijkomen. Typische doseringen zijn 5-50 liter per ton van een 0.02-0.1% oplossing.

Binders (o.a. DusTreat DC9110E) zijn formulaties op basis van een bevochtiger, maar bevatten ook een bindmiddel (soort kleefstof). Deze werken gelijk aan bevochtiger (dus beter en sneller bevochtigen), maar het bindmiddel zal ook na opdrogen van het water werkzaam blijven, doordat het de stofdeeltjes als het ware bind, en dus groter maakt waardoor ze minder vluchtig worden.
De werking van een binder is echter niet oneindig, en zal afhankelijk van de weersomstandigheden, en intensiteit van gebruik van de weg (als het om wegen gaat), en vooral gebruikte concentratie afnemen in de tijd. Binders worden vooral gebruikt voor materiaal transport op transportbanden en overslagplaatsen, waar veel stof vrijkomt. Eénmalige behandeling in het begin van transportsysteem volstaat dan. Binders worden ook gebruikt om wegen (verhard en onverhard) stofvrij te maken.

Typische doseringen voor verharde wegen zijn ca. 1 liter van een 0.5 tot 2% oplossing per M2 oppervlak. Een hogere dosering geeft een langere werking. Waar men dagelijks een tiental keer de wegen dient te bevochtigen, indien enkel water wordt gebruikt, verwachten we dat dit kan herleid worden tot éénmaal per dag, of zelfs 2-3 keer per week bij hogere doseringen.
Omdat herbevochtigen het product deels reactiveert, is het aan te raden om éénmaal per dag te sproeien met product, en één tot twee keer met gewoon water.

Het mengen van DusTreat DC9110E dient als volgt te gebeuren: vul de sproeitank tot ca 30-40% met water, voeg dan DusTreat toe in de gewenste concentratie, en vul daarna tank verder aan tot 100%, het product lost niet op in water maar dispergeert erin, vandaar dat goed mengen essentieel is. Voordelen die het gebruik van binders/bevochtigers kunnen brengen zijn oa: minder watergebruik en dus ook minder afvalwaterproductie, minder sproeibeurten (dus lagere arbeidskosten, brandstof- kosten, ...), en natuurlijk betere stofbinding, en minder klachten van buren en werknemers.
Voor toepassingen waar gebruik van water een probleem vormt (o.a. cement, kolen, ...) wordt de binder toegevoegd onder de vorm van schuim. Schuim heeft voordeel dat er ca 90% minder water additie is om eenzelfde stofreductie te verkrijgen. Schuim wordt echter niet toegepast op wegen.

Korstvormers (o.a. DusTreat DC9136E) worden gebruikt voor erts -en materiaalbergen die voor langere tijd (weken tot maanden) worden gestockeerd, korstvormers worden over die bergen gespoten, en vormen een korst die als het ware een beschermlaag legt over de berg, er kan geen regen binnendringen, maar de laag laat wel lucht of gassen ontsnappen uit de bergen.
Typische dosering is 5-20 liter van een 0.3-1.0% oplossing.Neem contact op met Gijzen Geurbestrijding, tel. 06 - 12703153 of e-mail naar
Dust Control